Staňte se partnerem

Spolupracujte s námi
a prezentujte se
na akcích Economia Events

Co získáte partnerstvím s námi?

Spojení s moderním multimediálním domem a tím i přístup k využití všech nástrojů (tištěná média, odborné časopisy, on-line zpravodajství, video, speciální přílohy), jak zaujmout nejen účastníky Vaší akce, ale také širokou byznysovou veřejnost a decision makery v celé České republice. Můžete se podílet nejen na obsahu konference samotné, ale i speciálních příloh, které mapují vybraná konferenční témata           a vychází v celém nákladu Hospodářských novin.

Prezentujte se na akcích Economia Events

Pokud chcete být řečníkem na konferencích pořádaných mediálním domem Economia, pošlete k posouzení stručnou anotaci na adresu events@economia.cz

Odpověď, zda je Vaše téma relevantní pro naše konference, obdržíte do 10 dnů od doručení informací.

Chci se stát partnerem akce