< zpět na úvodní stránku

Řečník

Jan Kříž

vrchní ředitel pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí

Ing. Jan Kříž pracoval na Ministerstvu životního prostředí
již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní
prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru
Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel
odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí
vykonává funkci vrchního ředitele pro řízení sekce fondů EU, finančních a
dobrovolných nástrojů.

Řečník se zúčastnil následujících akcí: