< zpět na událost

Řečník

Daniela Grabmüllerová

náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA absolvovala Fakultu architektury ČVUT, včetně doktorského studia, a Sheffield Hallam University. Je náměstkyní ministryně na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde pracuje v různých pozicích od 90. let, po architektonické praxi. V současné době řídí sekci koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. Působila jako zvolená radní Městské části Praha 1, jako předsedkyně a místopředsedkyně Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN a jako členka předsednictva Přípravného výboru celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst Habitat III. Je členkou Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT a členkou poradního sboru publikací Urban Research & Practice, vydávaných britským vydavatelem Routlege.

Řečník se zúčastnil následujících akcí: