< zpět na událost

Řečník

Jan Ptáčník

advokát PEYTON legal

PhDr. Mgr. Jan Ptáčník působí od roku 2018 jako samostatný advokát, spolupracující s advokátní kanceláří PEYTON legal (dříve HÁJEK ZRZAVECKÝ). Před tímto obdobím pracoval jako exekutorský koncipient, později exekutorský kandidát, u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., kde získal bohaté zkušenosti zejména s vedením exekučního řízení.

Ve své praxi advokáta se PhDr. Mgr. Jan Ptáčník aktuálně zaměřuje především na oblast procesního práva, vymáhání pohledávek, insolvence a trestní obhajoby, dále se věnuje též běžné smluvní agendě a právu nemovitých věcí. Zkušenosti má zejména se zastupováním klientů v soudních a jiných řízeních. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Řečník se zúčastnil následujících akcí: