< zpět na událost

Řečník

Jan Kubíček

Senior Legal Counsel pro ČR a Slovensko
Coca Cola HBC Česko a Slovensko

Jan Kubíček působí ve firmě Coca Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o. jako Senior Legal Counsel pro ČR a Slovensko se statusem člena Guiding coalition společnosti, přímo odpovědný řediteli právního útvaru firmy, zodpovědný za odborné řízení a management právní agendy společnosti, poskytování právního poradenství v oblastech obchodního, pracovního a správního práva, právní servis v záležitostech mezinárodních projektů vč. Corporate governance agendy společnosti, příprava či komentáře a modifikace všech zásadních právních dokumentů pro top management společnosti, revize a připomínkování všech podstatných směrnic a procesů firmy, odborné zkušenosti s tvorbou a implementací koncepčních a strategických dokumentů, příprava komplexního rozpočtu na externí právní služby včetně managementu externích právních kanceláří, právní servis pro top management v otázkách M&A (fůze a akvizice).

V minulosti pracoval pro společnosti: ACCREDIO a.s., ČEZ a.s., MAKRO CZ/ METRO SK s.r.o., Czech Airlines, a.s., Philip Morris ČR a.s., Nestlé Česko CZ s.r.o. a General Motors Czechoslovakia