< zpět na událost

Řečník

Vladimír Plášil

prezident
Exekutorská komora ČR

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., prezident Exekutorské komory ČR

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. byl od dubna 2015 do dubna 2018 viceprezidentem Exekutorské komory ČR, kde byl od roku 2001 do roku 2009 a od roku 2012 do dubna 2015 členem jejího prezidia. Od dubna 2018 je prezidentem Exekutorské komory ČR. V Komoře současně zastává také funkci místopředsedy zkušební komise a člena vzdělávací komise.

     Po absolvování právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil v letech 1980-88 v rezortech justice a prokuratury. Od roku 1988 do roku 1991 pracoval jako tajemník Jednoty českých právníků a paralelně od roku 1990 do roku 1992 jako tajemník Asociace právníků ČSFR.  Od roku 1991 do roku 2001 vykonával aktivně profesi samostatného advokáta v Praze a Brně. Je doposud zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory jako   její  člen s pozastaveným členstvím z důvodu výkonu jiné profese.

     Od roku 2001 doposud působí jako soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha  7 . V  letech 2003 – 2006 byl členem rady Justiční akademie a od roku 2006 do roku 2008 členem Legislativní rady vlády České republiky. Od roku 1986 také působí jako externí vysokoškolský pedagog.