< zpět na událost

Řečník

Lukáš Jícha

soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2008 až 2012 byl exekutorským koncipientem, následně exekutorským kandidátem na Exekutorském úřadě v Přerově u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány. Jako exekutorský kandidát se vedle všeobecné exekuční praxe specializoval na problematiku exekuce prodejem nemovitostí, legislativu, přednáškovou, publikační a osvětovou činnost. V únoru 2016 ho ministr spravedlnosti s účinností od dubna 2016 jmenoval soudním exekutorem do uvolněného exekutorského úřadu v Přerově. Vedle vedení exekutorského úřadu a výkonu exekuční činnosti nadále pravidelně přednáší a publikuje o exekucích v odborném tisku a dalších médiích. Přednáší zejména pro stavovské i zájmové profesní organizace, peněžní ústavy, finanční instituce, veřejnou správu, pracovníky v oblasti dluhového poradenství a školy. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích. Je členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky, členem Zkušební komise Exekutorské komory České republiky a členem Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního.