< zpět na úvodní stránku

Řečník

Tomáš Vyhnánek

náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit
Ministerstvo financí

Tomáš Vyhnánek, náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit, Ministerstvo financí

Tomáš Vyhnánek se narodil v Českých Budějovicích. Od července 2015 je náměstkem ministra financí pro řízení sekce Finanční řízení a audit. Předtím působil na ministerstvu financí jako ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka. 

Do jeho působnosti spadá problematika účetnictví, auditu a kontroly. Tomáš Vyhnánek se tématu finančního řízení ve veřejné správě věnoval na ředitelských pozicích analytických odborů Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády a na manažerských pozicích v poradenských společnostech Deloitte a ČSOB Advisory. 

Tomáš Vyhnánek přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK, kde vystudoval teoretickou ekonomii.