< zpět na událost

Řečník

Jiří Vokřínek

zástupce vedoucího katedry počítačů Fakulty elektrotechnické
ČVUT v Praze

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D., zástupce vedoucího katedry počítačů Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze

Jiří je docentem na na Fakultě elektrotechnické, ČVUT. Je zástupcem vedoucího katedry počítačů a zakládajícím členem Centra umělé inteligence. Od roku 2001 se věnuje výzkumu v oblasti umělé intelligence a jejích aplikací v průmyslových oblastech, zejména v doméně plánovaní a optimalizace, multi-agentní simulace a spolupráce autonomních robotů a vozidel. Pracoval na množství výzkumných projektů financovaných českými i evropskými institucemi, americkými obranými agenturami, nebo přímo průmyslovými partnery.