< zpět na událost

Řečník

Milan Jelínek

zakladatel
KOMTERM, a.s.

Milan Jelínek, KOMTERM, a.s.
zakladatel, minoritní vlastník a člen představenstva


Po Sametové revoluci, jsem v 35 letech založil fyzickou osobu Milan Jelínek – KOMTERM. Využil jsem technické a obchodní zkušenosti ze svých předchozích zaměstnání a během několika let se mi podařilo vybudovat od nuly společnost s obratem 450 miliónů Kč. Proto dalším logickým krokem byla transformace fyzické osoby na akciovou společnost. V té době společnost meziročně rostla o 20% i více a tak jsem využil příležitosti a přijal kolegy s velkými zkušenostmi v oboru, kteří později převzali vedení společnosti.

Díky jejich manažerskému řízení firmy jsem mohl víceméně vykonávat roli 100% akcionáře a zaměřit se na budoucnost a strategický rozvoj společnosti. Stanovil jsem si následující hodnoty a priority:

Na základě těchto priorit a hodnot jsem dospěl k názoru, že kotování společnosti na burze, o kterém jsem také z důvodu získání finančních zdrojů vážně uvažoval, není mým cílem. Začal jsem firmu profilovat jako rodinnou společnost a nejstaršího syna Jana nenápadně a pozvolna zapojovat  do práce ve společnosti a později i do vedoucích pozic, přestože se původně na vedení společnosti podílet nechtěl. Syn postupně získal takové zkušenosti, že jsem mu, 25 let po založení firmy, předal majoritu v holdingové společnosti KOMTERM. Předtím jsem však musel nalézt a propracovat důmyslnou právní konstrukci předání společnosti a nastavit vztahy a zabezpečení v celé mojí široké rodině.

KOMTERM zajišťuje komplexní energetické služby, tj. zejména výrobu a distribuci tepla a elektrické energie pro průmyslové podniky, města, obce i bytové domy na území ČR a SR. V současnosti KOMTERM provozuje přibližně 400 tepelných zdrojů s dodávkou tepla pro více než 30.000 domácností a obratem 1¼ mld. Kč. Mezi největší zákazníky patří například Tatra Kopřivnice a město Kopřivnice, Iveco Vysoké Mýto, město Františkovy Lázně, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a město Nižná na Slovensku.