< zpět na událost

Řečník

Lubomír Slabý

Financial Director
Sapeli, a,s,

Ing. Lubomír Slabý, Financial Director, Sapeli, a.s.

Po absolvování VUT v Brně působil od roku 1995 na oblastní pobočce IPB banky v Jihlavě. Měl na starosti celou oblast po technické stránce. V roce 1998 nastoupil do firmy SAPELI. Bylo to v době kdy firmy již několik let po sobě neustále rostla a měla velkou potřebu implementovat napříč celou firmou jednotný informační systém. Po výběru dodavatele IS začala implementace napříč celou firmou.
Pro lepší zvládnutí implementace včetně ekonomické části vystudoval od roku 1998 do 2004 obor Ekonomie a finance na Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2005 firma získala ocenění za implementaci centrálního logistického skladu.

Od roku 2008 je ředitelem oddělení IT ve firmě SAPELI.V roce 2009 firma s naším projektem - "řízení výrobních linek daty pořízenými přímo zákazníkem" vyhráli soutěž projekt roku pod záštitou předsedy vlády.  Od roku 2014 jsem finanční ředitelem firmy SAPELI, a.s.