< zpět na událost

Řečník

Robert Wawerka

manažer Smart City
ČEZ ESCO, a.s.

Robert Wawerka vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební v roce 2008 a na téže fakultě získal v roce 2016 titul Ph.D. V průběhu své profesní kariéry pracoval několik let v zahraničí, na různých konzultantských pozicích a spolupracoval na řadě velkých projektů v oblasti udržitelné výstavby. Část své kariéry strávil i v akademické oblasti, kde se mimo jiné věnoval problematice Smart City. Ve společnosti ČEZ ESCO působí od roku 2016 na pozici manažera Smart City.