< zpět na událost

Řečník

Irena Kolárová

advokátka
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

Irena je zkušenou advokátkou s více než 12 lety právní praxe. Zaměřuje se zejména na korporátní právo, fúze a akvizice a obchodní transakce. V rámci práva obchodních společností se věnuje též oblasti výplaty zisku a zálohy na dividendy, odpovědnosti statutárních orgánů a souvisejícím otázkám. Podílela se na významných restrukturalizacích důležitých skupin společností a na rozličných typech přeměn společností, včetně přeshraničních. Během studia na Univerzitě Palackého absolvovala též studijní pobyt na Erasmus University Rotterdam.