< zpět na událost

Řečník

Jan Jemelka

Services Manager
UAVONIC CZ, s.r.o.

Vystudoval VUT v Brně, obor Geodézie a kartografie a pozdeji také VŠB v Ostravě, obor Geoinformatika. Technologií UAV (Unmanned Aerial Vehicles) se zabývá od roku 2007 a stal se jedním z průkopníků implementace bezpilotních systémů do geodetických a geoinformačních služeb v České republice.

V skupine UAVONIC zastává kromě funkce Services Manager díky své odbornosti také pozici garanta za Geodetické práce a řešení v oblasti fotogrammetrie a GIS.