< zpět na událost

Řečník

Marek Tajbl

Co Founder, Flight operations chief
DRONE SERVICES s.r.o.

Mgr. Marek Tajbl, Co Founder, Flight operations chief, DRONE SERVICES

Narozen 11.8. 1973 v Praze, absolovent Gymnazia Jana Nerudy  a Přírodovědecké fakulty UK, obor hydrogeologie. Po ukončení studií absolovoval vojenskou službu  a následně několika krátkodobými pobyty v zahraničí zdokonaloval svoje jazykové dovednosti. Svojí další profesní kariéru následně směroval do oblasti retailu a několik let působil na manažerských pozicích v Asko Nábytek, kde dosáhl až na post ředitele marketingu pro český, slovenský a maďarský trh. Dále pak vedl jako výkonný ředitel společnost Weedoo group, která se etablovala zejména v oblasti online marketingu a vývoje pokročilých webových aplikací. Díky svojí zálibě v létání s RC modely vrtulníků začíná experimentovat s možností umístění kamery na RC modely. Nově vznikající obor bezpilotních létajících  zařízení jej fascinuje tím, jak vytváří zcela nové možnosti jak kreativní tak obchodní. Vytváří  první team vývojářů, který se zabývá stavbou dronů a jejich využitím primárně pro letecké foto a film. 

V roce 1015 se rozhoduje věnovat dronům na 100% a zakládá spolu s partnerem Ing. Michalem Kunrtem společnost Drone Services, která se profiluje především jako poskytovatel služeb v oblasti technických  a průmyslových aplikací dronů. Oba zakladatelé směřují společnost k vývoji systémů umožňujících automatický či autonomní provoz dronů, sběr různých typů dat a jejich vyhodnocení a systémovou integraci. 

Hovoří plynně anglicky, německy a v omezené míře rusky.  Mimopracovní aktivity se pak prolínají s Těmi profesními, věnuje se pilotovanému i bezpilotnímu létání, dále pak yachting a potápění.