< zpět na úvodní stránku

Řečník

Petr Dvořák

generální ředitel
Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize

Petr Dvořák je od září 2011 generálním ředitelem České televize (ČT). Od roku 2014 je členem nejvyššího vedení Evropské vysílatelské unie (EBU), organizace sdružující evropská a světová média veřejné služby. Za dobu jeho mandátu ČT spustila dva nové kanály, významně rozšířila a zkvalitnila vlastní výrobu a stala se nejsledovanější televizní skupinou v ČR.

Před nástupem do ČT pracoval v komerční televizi Nova, kde v letech 2003-2010 zastával funkci generálního ředitele, zároveň v letech 2009-2010 zastával funkci viceprezidenta pro televizní vysílání v CME, mateřské firmě televize Nova, a zodpovídal za TV stanice v ČR, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku a na Slovensku. Od roku 1995 spolupracoval s PPF, největší investiční skupinou v ČR, a to v oblasti sportu (SK Slávia Praha), pojišťovnictví (Česká pojišťovna) nebo bankovnictví (eBanka).

Vystudoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a v roce 1999 získal titul MBA na University of Chicago.