< zpět na událost

Řečník

Leoš Dvořák

ředitel pro digitalizaci
Siemens ČR

Leoš Dvořák jako ředitel pro digitalizaci zastřešuje veškeré aktivity Siemens ČR v oblasti digitalizace. Jeho hlavními platformami působnosti jsou Průmysl 4.0 a tzv. Chytrá města, a to jak v rovině akademické, tak praktické. Zároveň se zaměřuje na využití příležitostí souvisejících s digitalizací napříč všemi divizemi společnosti. Koordinuje například veškeré aktivity českého Siemens související s dlouhodobým cílem firmy, podpořit technologicky vznik a rozvoj tzv. testbedů pro Průmysl 4.0 v České republice.

Mezi lety 2007–2016 pracoval Leoš Dvořák ve společnosti Honeywell jako technický ředitel divize Automation Control Solution. Zde byl zodpovědný za design produktů v oblastech elektroniky, mechatroniky a softwaru s cílovým využitím v domácnostech, při řízení budov a procesů. Předtím působil 14 let ve společnosti AVX, kde zastával řadu vedoucích a výkonných pozic.

Díky svým dlouholetým mezinárodním zkušenostem v oblasti digitalizace působí Leoš Dvořák aktivně v akademické sféře. Podílel se na tvorbě několika publikací, je autorem a spoluautorem tří patentů. Je členem vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně, správní rady centra excelence SIX, správní rady Národního superpočítačového centra IT4innovations a průmyslové rady děkana Fakulty informačních technologií na VUT v Brně.