< zpět na událost

Řečník

Jan Tomíšek

Associate, specialista na kybernetickou bezpečnost
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek, Associate, specialista na kybernetickou bezpečnost, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Jan Tomíšek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a pokračuje zde v doktorském studiu v oboru právo informačních technologií. Zároveň absolvoval na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity obor bezpečnost informačních technologií a na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity studium podnikové ekonomie a managementu. Do advokacie se vydal po předchozí několikaleté praxi jako vývojář v softwarové firmě. 

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí Jan Tomíšek na pozici associate a specializuje se na oblast práva ICT, zejména na ochranu osobních údajů, software, outsourcing, cloudové služby a kybernetickou bezpečnost. Aktuálně se věnuje implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), v minulosti se podílel například na dvou významných nasazeních cloudových služeb ve finančním sektoru, jednom z největších projektů outsourcingu IT infrastruktury v České republice či prvních implementačních projektech v oblasti zákona o kybernetické bezpečnosti.

Jan Tomíšek zároveň pravidelně publikuje v odborných periodicích a vystupuje na domácích i mezinárodních konferencí se zaměřením na právo ICT. Je spoluautorem unikátní publikace Právo v síti: Průvodce právem na internetu (C. H. Beck, 2016).