< zpět na událost

Řečník

Jiří Žůrek

ředitel Odboru pro styk s veřejností
Úřad pro ochranu osobních údajů

JUDr. Jiří Žůrek, ředitel Odboru pro styk s veřejností, Úřad pro ochranu osobních údajů

Působí sedmým rokem na Úřadu pro ochranu osobních údajů, z toho čtvrtým rokem jako ředitel Odboru pro styk s veřejností. Mezi hlavní činnosti odboru patří výkon stížnostní a konzultační agendy Úřadu, ve které jde zejména o posuzování a vyhodnocování přijatých podnětů a poskytování stanovisek správcům, subjektům údajů a dalším zainteresovaným osobám v otázkách týkajících se zpracování osobních údajů.  Od nového roku navíc do jeho působnosti přibylo řešení žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a své vzdělání si následně doplnil složením rigorózní zkoušky.V současné době se podrobně zajímá o Obecné nařízení, které i aktivně přednáší a publikuje.