< zpět na událost

Řečník

Jan Stluka

sportovní manažer
Český olympijský výbor

Jan Stluka, sportovní manažer, Český olympijský výbor

Vystudoval FTVS UK obor management tělesné výchovy a sportu.

Od března 2003 je zaměstnancem Českého olympijského výboru. Z pozice sportovního analytika zajišťuje na mezinárodních olympijských akcích především materiálně-technické vybavení olympijských týmů, bezpečnost a přepravu materiálu. Od OH 2004 v Aténách se aktivně podílí na zajištění výše zmíněných činností na OH, ZOH, YOG, EYOF, SH a EH. Od roku 2008 kompletně zajišťoval přepravu karga do míst konání jednotlivých OH např. také včetně přepravy munice, koní a lodí na OH v Pekingu.