< zpět na událost

Řečník

Blanka Konečná

project manager
Česká olympijská a.s.

Blanka Konečná, 
Vystudovala FTVS UK obor tělesná výchova – zeměpis se specializací basketbal.
V roce 1998 odjela na studijní pobyt do Austrálie, konkrétně Sydney, kde se v roce 1999 přihlásila do dobrovolnického programu ČOV. Během OH v Sydney 2000 pracovala jako dobrovolník v rámci Hospitality programu České olympijské, následně na ZOH v Salt Lake City 2002 jako externí pracovník.
Od dubna 2002 je zaměstnancem České olympijské a.s., marketingové agentury Českého olympijského výboru, která má na starosti kompletní marketing ČOV, hospitality při OH pro partnery a hosty ČOV a projekty Českých domů.
Od OH 2004 v Aténách se podílí na zajištění dopravy, ubytování, vstupenek pro hosty ČOV, od roku 2014 (ZOH v Soči) je i manažerkou projektu Českého domu.