< zpět na událost

Řečník

Petr Kolář

katedra logistiky
Fakulta podnikohospodářská VŠE

Petr Kolář, katedra logistiky, Fakulta podnikohospodářská VŠE

Vystudoval Fakultu podnikohospodářskou a Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Mezinarodní obchod a vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. Je spoluautorem několika odborných knižních publikací a řady odborných článků v odborně-populárních a vědeckých časopisech. Od roku 2014 je zástupcem VŠE v mezinárodních odborných platformách CEMS Logistics a International Association of Maritime Economists (IAME).   Věnuje se pedagogické činnosti na VŠE a je pravidelným hostujícím lektorem na Copenhagen Business School v Dánsku. Svoji vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost kombinuje s poradenstvím v oblasti intermodální (kontejnerové) přepravy. Zaměřuje se především na téma cenotvorby, analýzu stále se měnících vztahů na trhu přepravních a zasílatelských služeb,  problematiku tzv.  repositioning managementu a digitalizace na trhu přepravních služeb.