< zpět na událost

Řečník

Miroslav Svítek

člen vědecké rady Fakulty dopravní
ČVUT Praha

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng., EUR ING

Působí na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci
děkana. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster.
Je hostujícím profesorem na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA, členem
Inženýrské akademie ČR, vedoucím pracovní skupiny Čistá mobilita v rámci České
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj nebo členem Komise Rady hl. m. Prahy pro
rozvoj Smart Cities. V roce 2019 získal cenu Osobnost Smart City.