< zpět na událost

Řečník

Jan Lang

ředitel
Střední školu aplikované kybernetiky s.r.o.

Jan Lang, ředitel, Střední školu aplikované kybernetiky s.r.o.

Vystudoval SPŠS v Chrudimi, 1983 - ČVUT FSI Praha obor konstrukce letadel. Odmalička však tíhnul k automatizaci a zpracování pomocí počítačů.

První rok v konstrukční kanceláři byl často vyháněn od grafického terminálu prvních sálových počítačů. Poté zamířil po vzoru svých předků na dráhu odborného učitele především v oblasti automatizace. Nejdříve učil na své alma mater  v Chrudimi později na průmyslovce v Hradci Králové.

V roce 1994 založil (opět po vzoru svých předků) soukromou Střední školu aplikované kybernetiky s.r.o., která akreditovala později i vyšší odborné studium. Od počátku je ředitelem školy. Škola přinesla do vzdělávací soustavy nové obory Výpočetní technika a Počítačová grafika, dnes jsou tyto obry v rámci přechodu na RVP pod názvy Informační technologie a Multimediální tvorba.

Podílel se na přípravě společné maturity z Informatiky (nakonec nebyla realizována). Příležitostně pro MŠMT zpracovává recenze nových učebnic.

Od roku 2011 se začal zabývat i oblastí energetiky a dnes vykonává funkci Autorizovaného zástupce pro zkoušky profesních kvalifikací v oblasti fotovoltaiky.