< zpět na událost

Řečník

Michal Kaderka

analytik a projektový specialista
EDUin

Michal Kaderka, analytik a projektový specialista, EDUin

Je blízkým spolupracovníkem EDUin, je externím učitelem Gymnázia Na Zatlance a koordinuje aktivity Aliance pro otevřené vzdělávání. Ve spolupráci se soukromým sektorem se soustředí především na problematiku malého a středního podnikání.