< zpět na událost

Řečník

Jan Šovar

AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o.

Jan Šovar, AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o.

Zaměřuje se zejména na oblast kapitálového trhu, vč. souvisejících otázek mezinárodního práva soukromého, a oblast platebního styku. V této souvislosti například na smluvní právo týkající se platební transakcí, elektronických peněz a vlivu technologických novinek na tuto oblast.

Působil ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů, poradním orgánu Evropské komise, v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně.

Léta vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se mj. zpracovávala nová regulace fondového podnikání v České republice a liberalizace dluhopisového práva..