< zpět na událost

Řečník

Kateřina Bernardová

emeritní plukovnice, bývalý vedoucí expertního pracoviště pro oblast lidských zdrojů Ministerstva obrany ČR, psycholog, výzkumný pracovník, lektor
QED GROUP

Kateřina Bernardová, emeritní plukovnice, bývalý vedoucí expertního pracoviště pro oblast lidských zdrojů Ministerstva obrany ČR, psycholog, výzkumný pracovník, lektor, QED GROUP

Po absolvování studia jednooborové psychologie na UK Praha se věnovala forenzní, penitenciární a vojenské psychologii v praxi, nejprve v rámci Vězeňské služby ČR, poté v rezortu obrany ČR. 1999 -2015 spoluzaložila a řídila expertní pracoviště Generálního štábu Armády ČR a Ministerstva obrany ČR zaměřené na fungování lidských zdrojů u vojenských útvarů na území ČR i v místě nasazení českých vojáků v rámci zahraničních misí v Bosně, Kosovu, Iráku a Afghánistánu. Je spoluzakladatelkou Psychologické služby AČR, kterou v letech 1999-2004 odborně vedla.

Specializuje se na poskytování expertní, poradenské a konzultační činnosti v otázkách vedení lidí na všech stupních řízení pomocí SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU životní a pracovní spokojenosti, sociodiagnostiku mezilidských a meziskupinových vztahů a vazeb metodou Sociomapování, prognózování úspěšnosti práce v malých sociálních skupinách, vedení workshopů zaměřených na rozvoj skupin a týmů, poskytuje psychosociální poradenství, krizovou intervenci, psychologickou asistenci při překonávání traumatických životních zkušeností, zvládání náročných či svízelných situací, při překonávání smutku ze ztráty blízkého, vyrovnávání se se smrtí, pocitem osamělosti, vede k regeneraci psychofyzických sil a životní energie, lektoruje.