< zpět na událost

Řečník

Radvan Bahbouh

Founder, kouč
QED GROUP

Radvan Bahbouh, Founder, QED GROUP

Psycholog a matematik, zakladatel společnosti QED Group.

Vystudoval psychologii, medicínu, arteterapii a matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti. Již 20 let odborně vede společnost QED GROUP, která se zaměřuje na psychologický servis firmám. Je autorem řady psychologických metod (například Sociomapování, 4Elements Inventory® apod.). V praxi se věnuje individuálnímu i týmovému koučování, supervizi, psychoterapii a krizové intervenci. Trénuje a školí senior manažerské týmy. Přednáší na Univerzitě Karlově psychologii osobnosti, metodologii psychologie, manažerskou psychologii a psychologii vyjednávání. Je autorem knih Pohádka o ztracené krajině, Pohádka o barvách a Sociomapování týmů.