< zpět na událost

Řečník

Jiří Vaňásek

náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
Ministerstvo práce a sociálních věcí

JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce  zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Po vystudování právnické fakulty nastoupil v roce 2005 na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se od samého počátku věnoval oblasti zaměstnanosti, tzn. trhu práce. Současně jej zajímala oblast podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich postavení na trhu práce, kdy v této oblasti také přednášel. V březnu tohoto roku byl jmenován odborným náměstkem pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, kdy do jeho gesce připadla vyjma uvedených oblastí i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Domnívám se, že pružný a efektivní trh práce je základním předpokladem hospodářského růstu a prevence nezaměstnanosti.“