< zpět na událost

Řečník

František Koukolík

primář (emeritus) Oddělení patologie a molekulární medicíny
Thomayerova nemocnice v Praze

MUDr. František Koukolík DrSc FCMA, *22. 11. 1941, Praha

1965 ukončena Fakulta všeobecného lékařství v Praze

1969 1. atestace z patologické anatomie.

1972 1. atestace z chirurgie

1978 2. atestace z patologické anatomie

1983 - 2012 primář oddělení patologie Thomayerovy nemocnice v Praze a vedoucí Národní referenční laboratoře prionových chorob (od r. 2013 emeritus)

1986 kandidát věd

1991 doktor věd

2004 člen České lékařské akademie (FCMA) 

Publikační činnost

Víc než 70 časopiseckých vědeckých publikací v našem i zahraničním tisku

Víc než 200  přednášek pro odbornou veřejnost

Knihy pro lékaře v posledních 5 letech

Funkční systémy lidského mozku (Galén, Praha 2012)

Sociální mozek (Karolinum, Praha 2015)

Knihy pro veřejnost v posledních 5 letech

Nejspanilejší ze všech bohů (Karolinum, Praha, 2012)

Mozek a jeho duše (4. rozšířené a přepracované vydání, Galén, Praha 2014)

Češi. Proč jsme kdo jsme – a jak dál? Karolinum, Praha, 2015)

Práce pro Český rozhlas (Meteor), Českou televizi.

Ocenění

Řada ocenění za vědeckou a publikační činnost.

Planetka 1997 RK7 pojmenována Koukolík.