< zpět na událost

Řečník

Pavel Kysilka

předseda dozorčí rady
ČMZRB a České exportní banky, a.s.

Pavel Kysilka, předseda dozorčí rady ČMZRB a České exportní banky, a.s.

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 1986 absolvoval i interní vědeckou aspiranturu. Během let 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV.

V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce. 

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6DAcademy, prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl,  předsedou dozorčí rady České exportní banky, místopředsedou dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute.