< zpět na událost

Řečník

Pavel Vrba

Technology Expert
Foxconn 4Tech

Doc. Ing. Pavel Vrba, Ph.D., Technology Expert, Foxconn 4Tech

Je odborným poradcem pro problematiku Průmysl 4.0 ve společnosti Foxconn CZ v Pardubicích, kde pracuje od února 2016. Před tím působil téměř čtyři roky jako výzkumný pracovník v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde vedl skupinu  Inteligentních systémů pro průmysl. V letech 2000-2012 pracoval ve výzkumném středisku firmy Rockwell Automation v Praze, kde vedl laboratoř Distribuovaného inteligentního řízení. Doc. Vrba se zabývá výzkumem a vývojem inovativních řešení pro chytré továrny, chytré sítě a chytrá města s využitím principů distribuované umělé inteligence, multi-agentních systémů, holonických systémů, kyberneticko-fyzikálních systémů, sémantických technologií, ontologií, internetu věcí a velkých dat. Doc. Vrba publikoval více než devadesát článků na mezinárodních vědeckých konferencích a v impaktovaných časopisech, je spoluautorem pěti amerických patentů a jeho h-index podle Web of Science je 10. Doc. Vrba je místopředsedou technického výboru Cybernetics for Intelligent Industrial Systems v rámci organizace IEEE System, Man, and Cybernetics Society a dále aktivním členem technického výboru Industrial Agents (místopředsednictví v letech 2009-2011) a Smart grids v rámci IEEE Industrial Electronics Society.