< zpět na událost

Řečník

Pavla Štěpničková

psychoterapeutka

Pavla Štěpničková se  věnuje psychoterapii a spirituální léčbě. Vede relaxační jazykové kurzy podle pravidel vyrovnání pravé a levé mozkové hemisféry ( JŠ Abeceda). Absolvovala terapeutické výcviky PCA a SUR. Staré spirituální techniky se učila na seminářích Foundation for Shamanic Studies, kde také absolvovala tříletý nástavbový program šamanských technik vedený ve Švýcarsku Sandrou Ingermanovou. Vede semináře zaměřené na osobnostní růst člověka formou aktivního nalézání jeho tvůrčích schopností. Vlastní hudební tvorbu vydala na několika CD (Návrat ztracené duše, 2006, Tak nevím, 2011 a CD meditační hudby Voices of Intuition, 2012).