< zpět na událost

Řečník

Radek Fujdiak

vědecký pracovník
Vysoké učení technické v Brně

Radek Fujdiak působí v současné době jako vědecký pracovník a PhD. kandidát na Ústavu Telekomunikací, VUT v Brně. Zde se zaměřuje převážně na výzkum a implementaci algoritmů pro zabezpečení datových přenosů v sítích s omezenými zdroji, analýze komunikačních technologií v těchto sítích a návrhu optimalizačních schémat pro zabezpečený přenos. Dále se zaměřuje na modelování a simulaci pro chytrá města, optimalizační metody pomocí pokročilých algoritmů umělé inteligence, návrhu komunikačních řešeních pro chytrá města a to převážně v kontextu internetu věcí se zaměřením na oblasti využívající zařízení s omezenými zdroji. V neposlední řadě spolupracuje s městy při vývoji komunikačních technologií pro využití v krizových situacích státu.