< zpět na úvodní stránku

Řečník

Eduard Palíšek

generální ředitel
SIEMENS Česká republika

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel skupiny Siemens Česká republika

Eduard Palíšek zastává pozici generálního ředitele skupiny Siemens v České republice od roku 2010 a odpovídá za řízení celé skupiny, pro kterou pracuje v obchodně-administrativních pozicích a sedmi výrobních závodech více než 9 tisíc zaměstnanců.

V letech 1996 – 2009 zastával pozici generálního ředitele závodu na výrobu průmyslových parních turbín, který koupil koncern Siemens od společnosti Alstom v roce 2003 - Siemens Industrial Turbomachinery Brno. Od roku 2003 současně působil ve funkci ředitele rozvoje obchodu parních průmyslových turbín s celosvětovou odpovědností. Od roku 1991 zastával řadu vysokých manažerských pozic v českých i mezinárodních společnostech – První brněnská strojírna Brno, Alstom Power, ABB Energetické systémy, kde se zaměřoval především na ekonomiku, strategické řízení a obchodní rozvoj.

Eduard Palíšek je absolventem Vysokého učení technického v Brně, obor ekonomika a management průmyslových firem, titul MBA získal na Nottingham Trent University a titul Ph.D. na Vysokém učení technickém v Brně. Eduard Palíšek je členem Správní rady Českého vysokého učení technického v Praze, je rovněž členem vědeckých rad Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v dubnu 2014 byl zvolen členem Akademického sněmu Akademie věd ČR. Od října roku 2015 je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Do Rady pro výzkum, vývoj a inovace zvolen v únoru 2016.