< zpět na událost

Řečník

Marcel Babczynski

Head of Infrastructure Advisory
Erste Group Bank AG

Marcel Babczynski, Head of Infrastructure Advisory, Erste Group Bank AG

Marcel Babczynski je odborníkem na veřejnou infrastrukturu. V regionu střední a východní Evropy se podílel na přípravě a financování řady projektů v oblasti dopravy, veřejné správy a municipálního rozvoje. V tomto rámci má v České spořitelně na starosti projekt "Chytré město", jehož cílem je pomoci českým městům být i v 21. století místy atraktivními pro občany i vhodnými pro podnikání firem. Tento projekt pomáhá městům vybírat a realizovat vhodné "chytré" projekty a jejich dodavatelům usnadňuje zajistit jejich finanční proveditelnost.