< zpět na událost

Řečník

Stanislav Cimburek

majitel
Recifa a.s.

Před rokem 1989 byl Stanislav Cimburek zaměstnancem státního podniku ČSUP GŘ Příbram. V roce 1991 spolu se společníkem založil společnost H+C RES spol., s r.o, Příbram. V roce 1993 zahájili provoz linky na úpravu skla ze separovaného sběru. Na projektování a stavbě této linky se aktivně podílel.  Kromě toho prováděl osvětovou činnost na úrovni okresů i jednotlivých obcí o nutnosti třídění odpadů, které se začalo v této době zavádět. Poté se v rámci požadavku jednotlivých obcí začali nakládat s dalšími odpady ze separovaného  sběru. V roce 1999 se společnost H+C RES  přejmenovala na AMT, s.r.o. Příbram a byla začleněna do akciové společnosti RECIFA, a.s. , která v současnosti zaštiťuje všechny dceřiné společnosti. Úkolem pana Cimburka je dále se podílet na vývoji společnosti, na vytváření nových projektů včetně způsobů financování. Spolupracuje též  s autorizovanou obalovou společností EKO KOM. V případě potřeby přednáší na odborných seminářích a kongresech.