< zpět na událost

Řečník

Stanislava Cimburková

předsedkyně představenstva
Recifa a.s.

Stanislava Cimburková byla od doby 1989 až do roku 1995 klasickým zaměstnancem. Od roku 1996 pracovala jako OSVČ pro firmu H+C RES   spol., s.r.o., kterou založil manžel se společníkem v roce 1991. Tato společnost se zabývala na začátku nakládáním s odpadovým sklem a pak dalšími odpady ze separovaného sběru. Její práce byla velice různorodá, počínajíc evidencí svozů, přípravou údajů pro účetní, komunikací se starosty obcí a zásobováním pro firmu. Pro tuto společnost pracovala jako OSVČ do konce roku 1999. V tomto roce společnost změnila jednoho společníka a název na AMT, s.r.o. Příbram a byla začleněna do akciové společnosti RECIFA a.s.  V roce 2000 se stala kmenovým zaměstnancem společnosti  AMT a zároveň předsedkyní akciové společnosti RECIFA, a.s.. Během následujících let přešla jako zaměstnanec do akciové společnosti  a zatím zůstala předsedkyní představenstva. Dále je předsedkyní představenstva akciové společnosti RECIFA REALITY, a.s.