< zpět na událost

Řečník

Martina Štegová

partnerka
KPMG Česká republika, s.r.o.

Martina Štegová se zaměřuje nejen na ověřovací služby pro společnosti z farmaceutického průmyslu a maloobchodu, ale i na poskytování auditních služeb privátně vlastněným českým firmám. Je rovněž vedoucí retailového sektoru KPMG Česká republika, který poskytuje širokou paletu služeb pro významné firmy z oblasti maloobchodu podnikající v České republice. Má rozsáhlé zkušenosti z auditu účetních závěrek výrobních i obchodních společností sestavených jak podle české účetní legislativy, tak i podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Je spoluzakladatelkou KPMG Ladies Clubu, který pořádá pravidelná setkání významných dam českého podnikatelského prostředí.