< zpět na událost

Řečník

Alena Kozáková

ředitelka lidských zdrojů
Iveco Czech Republic, a.s.

JUDr. Alena KOZÁKOVÁ, MBA

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykovy univerzity) v Brně. Po absolutoriu se zaměřila na obchodní právo a do privatizace firmy Vagónka Studénka řídila její právní útvar. Po privatizaci firmy se zaměřila na pracovní právo a ve funkci personální ředitelky se specializovala na klíčové činnosti  v oblasti řízení lidských zdrojů ve strojírenské výrobní firmě. Po změně vlastnické struktury firmy v roce 2000 odpovídala za řízení  lidských zdrojů, administrativních a korporátních činností v Thrall Vagónce Studénka, člena skupiny Trinity Rail Group. Od roku 2004 je ředitelkou lidských zdrojů společnosti Iveco Czech Republic, a.s. (dříve KAROSA, a.s.), firmy výrazně se profilující v automobilovém průmyslu ČR, která je součástí nadnárodní skupiny CNH Industrial. Od roku 2008 je ve firmě odpovědná za řízení a rozvoj lidských zdrojů nejen v ČR, ale také v některých zemích východní Evropy, v nichž má skupina obchodní a servisní kanceláře.

Alena je absolventkou několika uznávaných certifikovaných programů v oblasti řízení lidských zdrojů (InterPersonnel, Leadership and Development, Personální řízení) a práva (postgraduální studium Právo EU na Fakultě sociálních věd UK v Praze). Je absolventkou mezinárodních studijních programů Leonardo a MBA studia při VUT v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University, GB.

Úzce spolupracuje na projektech organizovaných Sdružení automobilového průmyslu ČR a MŠMT, řídí projekty na podporu technického vzdělávání v partnerství zejména se středními školami Pardubického kraje. Je nositelkou ocenění HR Manager roku 2006.