< zpět na událost

Řečník

Petr Foltýn

společník
Solidus Tech s.r.o.,

Ing. Foltýn je absolvent Vysoké Školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě zabezpečuje ve firmě Solidus Tech s.r.o. vývoj HW a speciálních řešení pro zákazníky v nejrůznějších oborech. Od roku 2014 se specializuje na oblast IoT, zejména LPWAN technologie. Je rovněž zakládajícím členem IoT clusteru, který si klade za cíl sdružovat experty z nejrůznějších oboru lidských činností, kde by bylo možné aplikovat koncepty IoT.

Zkušenosti s vývojem speciálních řešení čerpal přes 20 let od absolvování VŠ zejména u společnosti Ericsson, kde se z produktového a projektového manažera postupně vyprofiloval do oblasti vývoje a výsledky jeho práce se dodnes používají ve společnostech OKD, Mittal Steel, ČEZ - Jaderná Elektrárna Dukovany a mnoha dalších. Zhruba 5 let byl také angažován do služeb poskytování připojení k interentu - ISP, odkud byly čerpány základy pro zvládnutí problematiky IoT. Podařilo se také propojit hobby aktivitu prezentovánou na jeho webu www.arduinotech.cz s vývojem HW pro IoT, který se stal základem senzorů a celých IoT řešení dodávaných společnosti Solidus Tech s.r.o. Ve standardech LPWAN, GSM, WiFi a Ethernet.

Petr Foltýn v oblasti IoT velmi úzce spolupracuje s Vysokou Školou Báňskou - Technickou univerzitou, katedrou Telekomunikací na vývoji nových nízkopříkonových senzorů dle standardu LoRa a Sigfox a také na privátních proprietárních infrastrukturách LPWAN a cloudových aplikacích pro využití v průmyslu a dalších oborech.