< zpět na událost

Řečník

Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
předseda výzkumné rady TA ČR

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. 

Absolvoval ČVUT FEL v roce 1975. Habilitoval se v roce 1984, profesorem v oboru Technická kybernetika jmenován v roce 1990. V roce 1997 se prof. Mařík stal vedoucím katedry řídící techniky, v roce 1999 pak zformoval a od téhož roku až do roku 2013 vedl katedru kybernetiky ČVUT FEL, která získala titul EU Center of Excellence (2000). Od roku 2013 je ředitelem nově založeného vysokoškolského ústavu s názvem Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Středem vlastního odborného zájmu prof. Maříka je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a systémech pro podporu rozhodování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe. Podílel se mj. na vývoji řady průmyslových systémů pro plánování a rozvrhování výroby, expertních a diagnostických systémů. Úzce spolupracuje s průmyslovou praxí, mj. je řešitelem dlouhodobých výzkumných kontraktů ČVUT s řadou firem a s dalšími institucemi, jako např. Airbus Industries či Rockwell. V roce 1993 založil a do roku 2009 řídil Výzkumné středisko Rockwell Automation Praha. Je autorem či spoluautorem více než 150 časopiseckých článků a příspěvků na konferencích, spoluautorem či koeditorem 15 knih v renomovaných nakladatelstvích a 5 US patentů. Obdržel rakouský Čestný kříž za vědu a umění (2003), Cenu invence - Česká hlava (2010) a Stříbrnou medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (ministr MPO 2015). V roce 2013 mu byl udělen titul Dr.h.c. (VUT Brno).