< zpět na událost

Řečník

Radim Ždímal

logistický manažer
Foxconn CZ

Ing. Radim Ždímal, Logistický manažer, Foxconn CZ

Vystudoval obor ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice. Po krátkém působení v jiných oborech začal v roce 2001 působit jako vedoucí pobočky logistické společnosti Ewals Cargo Care v Pardubicích. Ve společnosti Foxconn CZ pracuje od roku 2008, konkrétně v divizi Supply Chain Management. Vedl mimo jiné projekt vytvoření a následného řízení Logistického a servisního centra Foxconn CZ, jehož cílem byla centralizace všech exportních aktivit společnosti v České republice. Od roku 2011 je zodpovědný také za celní oddělení a importní logistiku.