< zpět na událost

Řečník

Peter Ulčin

Founder & CEO
Executive & Business Consulting Ltd.

Peter Ulčin je pracovní psycholog a majitel londýnské poradenské společnosti Executive & Business Consulting Ltd. Jeho hlavním posláním je pomáhat svým klientům zvyšovat jejich pracovní výkonnost a efektivně komunikovat a zvládat náročné situace vznikající v práci a při kontaktu s podřízenými i klienty.

Mezi jeho klienty patří konzultanti, HR a marketingová oddělení, obchodníci, pracovníci zákaznických center a call center a také manažeři na různých úrovních řízení. Peter taktéž přednáší pro zaměstnance státních institucí, mezinárodních poradenských společností, kosmetických či IT firem.

Grada Publishing vydala začátkem února jeho první knihu o efektivní komunikaci s názvem „Jak prodávat, aby od vás kupovali“.

Kromě toho vystupuje v televizi, kde se kriticky vyjadřuje k odborným tématům týkajícím se leadershipu a zvyšování efektivity práce. Pravidelně publikuje v časopisech jako Moderní řízení, Psychologie dnes, Zdraví a Zisk management. Bloguje pro internetový portál eTrend.

Momentálně se věnuje otázce efektivního leadershipu a pracuje na výzkumu zabývajícím se zkušenostmi žen na vrcholových pozicích v politice, veřejných institucích a soukromých organizacích.