< zpět na událost

Řečník

Monika Rousová

HR ředitelka
2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Monika Rousová je od roku 2010 personální ředitelkou ve firmě 2N Telekomunikace a.s. Zaměřuje se na zachování a rozvíjení unikátní firemní kultury, která je založená na vnímání hodnoty lidí jako hlavního bohatství firmy, na otevřené komunikaci, týmové spolupráci a osobní zodpovědnosti jednotlivce za výsledek své práce. Hodně se věnuje práci s managementem (ve 2N je 25 interních koučů) a osobnímu růstu zaměstnanců. Aktivně podporuje slaďování rodinného a pracovního života. Kromě řízení lidských zdrojů ve 2N působí také jako psychoterapeut a kouč v rámci své soukromé praxe, zároveň externě přednáší na Právnické fakultě UK.

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, absolvovala několik sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků a akreditovaný výcvik v koučování, od roku 2014 je certifikovaný kouč v International Coach Federation. Zkušenosti sbírala ve skupině PPF, v Diakonii CČE, v Eurolines a v krizovém centru pro dospělé (RIAPS).

 V roce 2014 získala 1. místo v soutěži Osobnost HR.