< zpět na událost

Řečník

Jaroslav Kramer

manažer b2b titulů, šéfredaktor měsíčníku Právní rádce
Economia

Mgr. Jaroslav Kramer, manažer b2b titulů a šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy vede od března 2015 odborný měsíčník Právní rádce a podílí se na tvorbě právního obsahu mediálního domu ECONOMIA, a.s.  Autorsky spolupracuje s týdeníkem Ekonom, Hospodářskými novinami a portálem ProByznys.info. Podílí se také na business developmentu mediálního domu v právní oblasti.

Přes čtyři roky působil v redakci EPRAVO Network, jako šéfredaktor stál za projekty Pojistenivpraxi.cz, EPRAVO.CZ Digital, EPRAVO.SK a časopis Veřejné zakázky. Externě spolupracoval na znovuobnovení přílohy PRÁVO A JUSTICE v Lidových novinách.

Zkušenosti sbíral i v České televizi, kde působil jako redaktor a moderátor pořadu Ekonomika + a redaktor pořadu Hyde Park na ČT24. Podílel se na řadě speciálních projektů (Návštěva papeže Benedikta XVI., Volby do Poslanecké sněmovny 2013 anebo Volba prezidenta České republiky 2013) a spolupracoval jako právní analytik s portálem ČT24, kde stál například za seriálem k Novému občanskému zákoníku.

Kromě médií se Jaroslav Kramer zajímá o cestování a kulturu. Pořádá letní dětské tábory a je držitelem ocenění Křesadlo 2007 za dobrovolnickou práci pro Centrum Paraple.

Řečník se zúčastnil následujících akcí: