< zpět na událost

Řečník

Jaroslav Kramer

šéfredaktor, moderátor
Právní rádce

Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní rádce.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy vede od března 2015 odborný měsíčník Právní rádce a podílí se na tvorbě právního obsahu mediálního domu ECONOMIA, a.s.  Autorsky spolupracuje s týdeníkem Ekonom, Hospodářskými novinami a portálem ProByznys.info. Podílí se také na business developmentu mediálního domu v právní oblasti.

Přes čtyři roky působil v redakci EPRAVO Network, jako šéfredaktor stál za projekty Pojistenivpraxi.cz, EPRAVO.CZ Digital, EPRAVO.SK a časopis Veřejné zakázky. Externě spolupracoval na znovuobnovení přílohy PRÁVO A JUSTICE v Lidových novinách.

Zkušenosti sbíral i v České televizi, kde působil jako redaktor a moderátor pořadu Ekonomika + a redaktor pořadu Hyde Park na ČT24. Podílel se na řadě speciálních projektů (Návštěva papeže Benedikta XVI., Volby do Poslanecké sněmovny 2013 anebo Volba prezidenta České republiky 2013) a spolupracoval jako právní analytik s portálem ČT24, kde stál například za seriálem k Novému občanskému zákoníku.

Kromě médií se Jaroslav Kramer zajímá o cestování a kulturu. Pořádá letní dětské tábory a je držitelem ocenění Křesadlo 2007 za dobrovolnickou práci pro Centrum Paraple.