< zpět na úvodní stránku

Řečník

Lenka Jurošková

náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních vztahů a finančního trhu
Ministerstvo financí ČR

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 2010 získala titul Ph.D v oboru finančního práva. Svou profesní kariéru zahájila v advokátní kanceláři Norton Rose, poté pracovala v České spořitelně. V červnu 2015 byla jmenována náměstkyní ministra financí pro oblast mezinárodních vztahů a finančního trhu. Do její gesce spadá také projekt centrální implementace finančních nástrojů v České republice. Lenka Jurošková se věnuje i akademické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje regulaci finančních trhů a teorii národního hospodářství. Je autorkou odborných textů z oblasti finanční regulace, kapitálových trhů a ekonomie.