< zpět na událost

Řečník

Jiří Jirásek

předseda představenstva a generální ředitel
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Ing. Jiří Jirásek vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Vzdělání si rozšířil postgraduálním studiem Buckinghamshire College of Brunel University ve Velké Británii a Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University v USA. Do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., nastoupil v roce 1995 na pozici ředitele odboru finančních služeb. Již v roce 1995 se stal členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb (1995–2008), později úseku řízení obchodu (2009–2015). Na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014 se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014–2020.

Od 1. 1. 2016 zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Řečník se zúčastnil následujících akcí: