< zpět na událost

Řečník

Adam Vrbecký

advokát
M.B.A. LEGAL advokátní kancelář

Mgr. et Mgr. Adam Vrbecký

Vystudoval Právnickou fakultu v Brně a následně působil v advokátní kanceláři JUDr. Michal Benda, kde se věnoval zejména problematice pohledávek a zefektivnění procesu inkasa. Po absolvování advokátních zkoušek založil advokátní kancelář M.B.A. LEGAL, která se mimo jiné aktivně podílí na odborné diskuzi o zodpovědném zadlužování. Snaží se přenést praktické zkušenosti z inkasa pohledávek do legislativních změn a celospolečenskou osvětou zlepšuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky.